Avocat Drept Comercial

– Are ca obiect normele Juridice care reglementeaza Relatiile Sociale nascute din Actele Juridice la care participa persoanele care au calitatea de Comerciant. –

Avocat Drept Comercial este o ramură a dreptului privat care reglementează raporturile juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni apreciate de lege ca fapte de comerţ, precum şi din raporturile juridice în care sunt implicaţi comercianţii.

Dezvoltarea economiei de tip capitalist favorizează dezvoltarea afacerilor private, precum şi evoluţia fără precedent a schimburilor comerciale.

Avocat Drept Comercial are ca domeniu de activitate dreptul societăţilor comerciale de toate tipurile şi al afacerilor desfăşurate de acestea. Un avocat bun este în măsură să sesizeze cele mai fine deosebiri între diferitele tipuri de subiecte juridice de drept comercial şi modul de manifestare al acestora în sistemul economic pentru atingerea unor obiective diverse.

Totodată, avocatul oferă servicii de asistenţă pentru toate firmele care efectuează operaţiuni de afaceri, consiliind reprezentanţii companiei în identificarea celor mai bune soluţii juridice care să asigure protecţia drepturilor rezultate din contractele comerciale.

Puteţi apela la serviciile noastre oferite prin Cabinet de Avocat Drept Comercial ori de câte ori consideraţi că aveţi de realizat un pas important în afaceri, înfiinţarea firmei, asocieri, desfiinţări, încetarea activităţii prin faliment, contracte comerciale de anvergură. Acordăm, în aceeaşi măsură, consultanță şi asistenșă juridică firmelor mici şi mijlocii, precum şi marilor companii sau corporaţii.

Zilnic, avocaţii noştri se documentează în materie de noi reglementări apărute în domeniul dreptului comercial, întocmesc contracte comerciale în forma cerută de lege şi alcatuies clauze şi condiţii în interesul clientului, redactează acte pentru companii şi verifică asocierile sau fuziunile de afaceri.

Servicii pe care le puteţi solicita la un Avocat Drept Comercial în cabinetul nostru

Nu trebuie să vă spunem noi cât de complexă este activitatea firmei pe care o conduceți şi ce implicaţii juridice produc acţiunile pe care le faceti în mediul economic, actele de gestionare şi demersurile pentru obţinerea de profit. Există însă unele situaţii la care nu vă aşteptaţi şi care vă depăşesc competența şi experienţa. Atunci cu siguranţă aveţi nevoie de un Avocat de drept comercial.

Iată ce servicii vă putem oferi la Cabinetul Nostru de Avocat Drept Comercial:

  • Avocat Drept Comercial ofera Redactare / Atestare documente Firme: actele constitutive şi adiţionale pentru firmă, decizii/hotărâri AGA, declaraţii asociaţi/acţionari;
  • Avocat Drept Comercial ofera Redactare / Atestare a contractelor de Cesiune / Vânzare părţi sociale sau acţiuni, contractelor de comodat sau de închiriere a spaţiului;
  • Avocat Drept Comercial ofera Reprezentare la ONRC: Infiinţări şi / sau modificări SRL, puncte de lucru sau sucursale – înfiinţări şi/sau modificări PFA, ÎI şi IF, suspendare temporară a activităţii, desfiinţare societate;
  • Avocat Drept Comercial ofera Rapoarte Due Diligence: fuziuni, achiziţii, divizări, reorganizări;
  • Avocat Drept Comercial ofera Consultanță juridică şi reprezentare în instanţă în litigii comerciale, inclusiv în faza de negociere preprocesuală;
  • Avocat Drept Comercial ofera Consultanță juridică în legătură cu infracţiunile prevăzute în legile comerciale.

Tipuri de litigii în Drept Comercial

Cazurile de afaceri în litigiu sunt frecvente în activitatea unui avocat de drept comercial. Acestea rezultă de regulă din creanţele contractuale, iar misiunea avocatului este de a ghida clienţii pentru protejarea drepturilor lor, anticipând în acelaşi timp cerinţele adversarului în afaceri, compania cu care se află în litigiu.

Categoriile de litigii Avocat Drept Comercial vizează următoarele activităţi şi operaţiuni ale firmelor:

  • Litigiile care se pot ivi pe parcursul gestionarii unei afaceri, cum ar fi managementul afacerii, actele referitoare la capitalul firmei sau la bunurile acesteia, actele de exercitare a proprietăţii comerciale;
  • Litigiile referitoare la contractele comerciale de diferite tipuri: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de mandat, contractul de comision, contractul de factoring, contractul de consignaţie, contractul de leasing, contractul de franciză, contractul de licenţă;
  • Litigiile legate de lichidarea petiţiilor, precum şi alte probleme legate de insolvență;
  • Litigiile legate de proprietatea intelectuală.

Totodată, sunt cazuri care cer o atenţie amănunţită acordată contractelor şi presupun negocierea fiecărui termen al contractului în numele clientului, mai ales dacă este vorba despre o corporaţie sau o firmă cu capital substanţial. De asemenea, puteţi beneficia şi de astfel de servicii care includ negocierea.

De ce să ne angajaţi în Litigii Avocat Drept Comercial

Rolul unui avocat de drept comercial este de a-şi consilia clienţii în mai multe moduri: prin prezentarea de opţiuni legale şi prin consiliere în adoptarea deciziilor optime într-un anumit cadru al activităţii comerciale. Un avocat specializat în drept comercial oferă consultanță juridică specializată tuturor categoriilor de clienţi, începând cu micile întreprinderi şi până la marile corporaţii din domeniul industriei şi comerţului în vederea administrării afacerilor atât în actele de gestiune, cât şi în actele comerciale.

În probleme delicate pentru activitatea companiei, vă putem asista şi reprezenta juridic astfel încât să obţineţi cele mai bune rezultate în încheierea contractelor care au ca obiect organizarea marilor companii, vânzarea şi cumpărarea unor firme noi, întocmirea şi realizarea contractelor comerciale, administrarea şi rezolvarea conflictelor comerciale şi atribuirea de licenţe în domeniul tehnologiei de producţie a bunurilor comerciale.

Căutăm şi găsim împreună soluţiile optime posibile, prin analizarea tuturor mijloacelor aflate la îndemână părţilor, precum arbitrajul și alte modalităţi de rezolvare paşnică a litigiilor, înainte de a apela la decizia unei instante de judecată. Avem experienţa necesară pentru a alcătui cea mai bună strategie potrivită companiei pe care o reprezentați şi formelor legale care vă guvernează activitatea.

Un avocat de drept comercial va depune toate eforturile pentru protejarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale companiei în situaţia unui litigiu de competența acestui domeniu de drept. Experienţa avocaţilor noştri asigură profesionalism şi rigurozitate în serviciile oferite, astfel încât rezolvarea problemelor juridice să se facă în cea mai bună manieră posibilă, în raport cu gradul de complexitate al cazului.

Un avocat de drept comercial este în permanenţă informat în legătură cu legislaţia comercială, precum şi referitor la mijloacele procedurale în materia dreptului civil, care guvernează şi litigiile de drept comercial, având în acelaşi timp capacitatea de a analiza şi a găsi calea optimă prin care să câştige un litigiu comercial în numele clientului său. Mai multe informatii despre Avocat Drept Comercial puteti gasi si pe platforma onE jusT – Barouri – Avocati & Societati Avocatura Romania.

Contact Avocat Dan George Gogu

Permisiune de a Stoca Informatiile din Formular

Bifarea acestei casete indica faptul ca intelegeti si acceptati ca informatiile pe care le trimiteti vor fi stocate si vizualizate conform Politica de Confidentialitate.