Avocat Dreptul Muncii

– Rezolvă probleme ivite în relaţia cu autorităţile administrative ale statului, litigii contencios administrativ, contestaţii ale actelor instituţiilor publice. –

Avocat Dreptul Muncii este ramura de drept autonomă care cuprinde ansamblul normelor juridice ce guvernează raporturile sociale individuale şi colective de muncă existente între angajatori şi salariaţi.

Multitudinea de probleme care apar în prezent în legătură cu locul de muncă, complexitatea acestora și individualitatea fiecărui caz și litigiu în parte, fac necesară intervenţia unui Avocat Dreptul Muncii. În acest caz, puteţi apela cu încredere la serviciile noastre de avocatură. Veţi beneficia de consultanţă juridică de specialitate, precum şi de reprezentare în faţa instanţei de judecată pentru orice litigiu.

Pregătirea juridică temeinică, precum şi experienţa vă garantează calitatea servicilor juridice specializate astfel încât litigiile apărute, precum şi conflictele de la locul de muncă să poată fi soluţionate în cel mai profesionist mod cu putinţă. Nu ezitaţi să ne contactaţi în orice problemă sau conflict ivit la locul de muncă, pentru a putea găsi soluţiile adecvate care să asigure respectarea drepturilor şi obligaţiilor, fie că este vorba despre probleme în cadrul societăţilor comerciale, al sindicatelor sau organizaţiilor patronate.

Categoriile de Servicii de care puteţi beneficia la un Avocat Dreptul Muncii în Cabinetul nostru

Cabinetul nostru de avocatură oferă o varietate de servicii pentru toate categoriile de probleme care se pot ivi în legătură cu raporturile de muncă, prezente, trecute sau viitoare.

Dacă aţi fost concediat şi consideraţi că vi s-a încălcat un drept, dacă v-au fost lezate drepturile salariale, dacă v-aţi întors recent din concediul de creştere a copilului şi aţi fost concediată sau dacă sunteţi pe punctul să vă angajaţi şi doriţi să negociaţi cele mai avantajoase condiţii în contractul individual de muncă, apelaţi cu încredere la serviciile cabinetului nostru.

Iată ce vă putem oferi concret:

 • Asistență şi consultanță juridică în litigii care privesc relaţiile contractuale de muncă: încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale/colective de muncă;
 • Asistență la negocierea contractelor de muncă;
 • Consultanță în redactări de documente specifice: contracte, acorduri, negocieri;
 • Asistență şi reprezentare juridică în elaborarea şi redactarea contractelor de muncă, a clauzelor de confidenţialitate, de formare profesională, de mobilitate, de neconcurență;
 • Contestaţii privind decizii de concediere;
 • Reprezentare în instanţă a persoanelor concediate abuziv, pentru obţinerea de despăgubiri ca urmare a prejudiciilor suferite;
 • Reprezentarea în litigii care au ca obiect discriminarea şi hartuirea la locul de muncă;
 • Reprezentarea în litigii care au ca obiect răspunderea contractuală şi/sau contravenţională de dreptul muncii.

Avocat Dreptul Muncii – Tipuri de litigii

Nimeni nu îşi doreşte un litigiu de muncă, nici angajatorul, nici angajatul nu şi-au plănuit în momentul încheierii contractului individual de muncă să nu se înţeleagă. Litigiile apar ca urmare a unor neînţelegeri cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, drepturi şi obligaţii pe care una sau ambele părţi le pot încălca. Orice litigiu produce un prejudiciu organizaţiei angajatoare, prin simplul fapt că este un factor destabilizator în activitatea sa.

De aici pot să derive alte prejudicii materiale, întrucât un litigiu de muncă poate să cauzeze sancţionarea companiei cu amenzi sau chiar dosar penal. Disconfortul unui litigiu se resimte de către ambele părţi implicate, generând costuri materiale sau prejudicii morale sau de imagine, atât pentru angajat, cât şi pentru angajator.

Informaţia circulă astăzi rapid prin intermediul Internetului şi al reţelelor sociale, iar încălcările drepturilor angajaţilor, comportamentul abuziv, ilegalităţile pot ajunge uşor cunoscute în mediul de afaceri, în cercul investitorilor şi furnizorilor firmei, printre ceilalţi angajaţi, cauzând prejudicii de imagine iremediabile, care ulterior se vor contabiliza în scăderea cifrei de afaceri.

Cauzele cele mai frecvente ale unui litigiu de munca sunt urmatoarele:

 • Incălcarea drepturilor salariale prin neplata salariilor. Orice reţinere abuzivă a unei părţi sau a salariului integral al angajatului de către angajator, în timpul executării contractului sau la încetarea acestuia prin neacordarea restului de plată cuvenit angajatului, orice reducere abuzivă trebuie sesizată la ITM şi se poate transforma într-un litigiu.
 • Neacordarea bonusurilor salariale prevăzute în clauzele contractuale. Acestea pot fi sub formă de prime, bonusuri, măriri de salariului promise pentru îndeplinirea unor obiective în muncă, sporuri care figurează în contract și nu au fost plătite angajatului.
 • Nerespectarea zilelor libere prevăzute în contractul colectiv de muncă, obligarea angajatului să muncească în zilele de repaus săptămânal, suplimentarea orelor de program fără plată aferentă sunt cauze frecvente ale litigiilor de muncă.
 • Discriminarea de orice fel, pe criterii de gen, rasă, statut social sau alte criterii. Un litigiu ivit din această cauză trebuie dovedit temeinic, iar legătura între prejudiciul produs angajatului şi discriminare trebuie argumentată şi susţinută prin probe.
 • Neasigurarea unor condiţii de muncă potrivite. Din lăcomie sau lipsă de resurse, unii angajatori cer angajatului să îndeplinească sarcini fără mijloacele tehnologice necesare sau fără echipament adecvat, ceea ce face că munca să fie deosebit de dificilă sau chiar periculoasă pentru viaţa şi sănătatea angajatului.
 • Neplata concediului. Conform dreptului muncii și contractului colectiv de muncă, perioada concediului de odihnă se plăteşte prin indemnizaţia de concediu de odihnă, a cărei valoare nu poate fi mai mică decât valoarea salariului datorat angajatului pentru perioada respectivă.
 • Concedierea angajatei însărcinate. Potrivit reglementărilor în vigoare, salariatele însărcinate şi angajatele care revin din concediul de creştere a copilulului, în termen de 6 luni de la întoarcerea la serviciu, nu pot fi concediate. În caz contrar, vorbim despre un litigiu de muncă ce se va soluţiona probabil în instanţă, care va decide cuantumul sumei datorate fostei angajatei, alcătuit din drepturi salariale restante, cheltuieli de judecată, eventuale despăgubiri şi amendă cuvenită pentru abuzul comis.

Lista de mai sus este doar o enumerare a celor mai frecvente cauze ale litigiilor de muncă. Problemele care pot fi soluţionate la un cabinet de avocat dreptul muncii sunt mult mai numeroase şi mai diverse. Sistemul juridic din ţara noastră a prevăzut termene mai reduse de soluţionare a litigiilor din dreptul muncii faţă de alte cauze. Dacă se dovedeşte că angajatului i-au fost încălcate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele din contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă, acesta va avea câştig de cauză.

Legea îi protejează deopotrivă pe angajaţi şi pe angajatori de abuzuri şi încălcări ale drepturilor. Şi angajatorii pot intenta proces foştilor angajaţi solicitând înapoierea unor drepturi salariale necuvenite.

De reținut!

Dacă, în calitate de angajat, vă aflaţi în una dintre situaţiile enumerate mai sus în sau în alte cazuri în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile ca salariat, este necesar să vă adresaţi în prealabil printr-o sesizare la ITM. Sesizarea va fi rezolvată de către inspectorii de muncă ai acestei instituţii de stat, care vor face o verificare la angajatori pentru a stabili dacă reclamaţia este întemeiată.

Soluţiile pe care le dau inspectorii ITM vizează amenda dată angajatorului, căruia i se indică un termen de conformare cu legislaţia în vigoare şi de reparare a abuzului efectuat. Acesta este pasul preliminar pentru admiterea în instanţă a litigiului de muncă. Instanţa de judecată este cea care decide modul de soluţionare a cauzei, recuperarea drepturilor încălcate, plus cheltuielile de judecată, în care se includ şi onorariul avocatului.

Cauzele cele mai frecvenţe pentru care angajatul poate fi implicat într-un litigiu de muncă în calitate de parat sunt:

 • O pagubă produsă angajatorului, situaţie în care angajatul poate ajunge în instanţă, care va decide, după administrarea probelor, obligarea angajatului de a acoperi prejudiciul, precum și plata de daune interese, dacă este cazul şi există analize clare, acte probatoare şi cercetări temeinice.
 • Nerespectarea clauzelor de neconcurență, de confidenţialitate, de formare profesională sau de mobilitate.

Deşi soluţia optimă este prevenirea problemelor prin respectarea de ambele părţi a drepturilor şi obligaţiilor contractuale, precum şi a reglementărilor prevăzute de legislaţia muncii, neînţelegerile pot oricând apărea. Până la implicarea într-un proces consumator de timp, bani şi energie, recomandăm rezolvarea amiabilă. În cazul în care aceasta nu este posibilă, intervenim noi, cu servicii de avocatură profesioniste, la standarde înalte.

Avocat Dreptul Muncii – De ce sa ne angajati în litigii?

De oricare parte v-aţi afla în cazul unui litigiu, angajat sau angajator, şansele de a obţine o rezolvare satisfăcătoare a problemei cresc dacă beneficiaţi de consultanţă de specialitate, prin serviciile unui Avocat de Dreptul muncii.

Indicaţiile şi îndrumarea venite din partea unui cabinet de avocat de dreptul muncii pot întoarce rapid situaţia în favoarea clientului, atunci când a suferit un prejudiciu sau i-a fost încălcat un drept, în oricare dintre părţile contractului de muncă s-ar afla, ca angajat sau ca angajator.

Un litigiu de muncă nu este o situaţie de dorit nici de către angajat, nici de către angajator, de aceea rezolvarea pe cale amiabilă a problemelor ivite este cea mai bună soluţie de evitare a unui proces. Printre serviciile noastre se numără şi consilierea în vederea stabilirii celei mai bune metode de împăcare între părţi, astfel încât să poată fi evitat un proces în instanţă.

După epuizarea tuturor căilor de conciliere între părţi, litigiul îşi va urma cursul în instanţă şi veţi beneficia de servicii de reprezentare juridică de specialitate în toate stadiile procesului, astfel încât decizia instanţei să vă restabilească drepturile încălcate şi să vă acopere prejudiciile suferite.

În materie de litigii de muncă, puteţi conta oricând pe experienţă şi profesionalismul unui avocat dreptul muncii pe care îl reprezentăm, având garanţia că vom găsi cele mai adecvate soluţii ale problemelor cu care vă confruntaţi ca angajat sau ca angajator.

De asemenea, depunem toate eforturile pentru urgentarea procedurilor, astfel încât să vă puteţi recăpăta liniştea din viaţa de zi cu zi, iar rezolvarea juridică a problemei să vă ofere cea mai bună protecţie a drepturilor. Mai multe informatii despre Avocat Dreptul Muncii puteti gasi si pe platforma onE jusT – Barouri – Avocati & Societati Avocatura Romania.

Contact Avocat Dan George Gogu

Permisiune de a Stoca Informatiile din Formular

Bifarea acestei casete indica faptul ca intelegeti si acceptati ca informatiile pe care le trimiteti vor fi stocate si vizualizate conform Politica de Confidentialitate.